DIAZON

Organisatie

Diazon is een ketenzorggroep voor diabetes, opgericht in 2007 door Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK). Zij bieden ondersteuning bij het verhogen van de kwaliteit van de diabeteszorg in onze regio. Deze ondersteuning en daarnaast de afstemming tussen de betrokken zorgverleners (ketenpartners) is essentieel om kwalitatief hoogstaande diabeteszorg te kunnen leveren. Zij zijn een onderdeel van Huisartsenzorg Noord-Kennemerland (HONK) en werken nauw samen met Kennemer Lucht (COPD) en Hafank (Hart- & vaatziekten).


Ketenzorg

Bij de diabeteszorg zijn naast de patiënt diverse ketenpartners betrokken zoals: huisarts, praktijkondersteuner, assistente, diëtist, kaderarts diabetes, diabetesverpleegkundige, laboratoria, apotheek, podotherapeut, pedicure en internist. Zij voeren namens deze ketenpartners de regie over de eerstelijns diabeteszorgketen in Noord-Kennemerland.


Visie

De visie is om te komen tot de best mogelijke kwaliteit van de diabeteszorg in Noord-Kennemerland. Zij streven tevens naar de best mogelijke kwaliteit van individuele preventie van diabetes in de eerstelijnszorg. Deze preventie richt zich op individuen die veelal nog geen diabetes hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. Het doel is om het ontstaan van diabetes of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie en/of behandeling. Preventie richt zich ook op mensen met de diagnose diabetes en eventueel meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel de patiënt te ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en ‘erger’ te voorkomen.

Pedicure Heerhugowaard provoet Voetzoolreflextherapie Pedicure Heerhugowaard voetzoolreflex Pedicure Heerhugowaard Pedicure Heerhugowaard Pedicure Heerhugowaard Pedicure Heerhugowaard Pedicure Heerhugowaard